PROGRAMMA

Dental College Tour - gast Jo Frencken

De GC Dental College Tour is geïnspireerd op de “Town Hall Meetings” tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Ervaringsdeskundige Jo Frencken wordt als prominente gast geïnterviewd door Gert Stel. Tijdens dit interview vertelt Jo Frencken zijn levensverhaal en is er veel gelegenheid om vragen te stellen door het publiek.
Wilt u ook weten …….
… wat Jo Frencken zijn visie is over boren zonder boor?
… waarom hij de ART-techniek heeft uitgevonden?
… wat zijn passie is op gebied van ART?
… wat zijn grootste bijdrage is aan de internationale gezondheidszorg?
… wat voor een colleges hij geeft als hoogleraar op universiteiten wereldwijd?
… wat hij persoonlijk heeft ontvangen uit handen van de Chinese president?
… waarom hij erelid is van de KNMT?

Volg de stappen van de minimale interventie in de tandheelkunde - Marcio Vivan Cardoso

Het bevorderen van betere levenskwaliteit is het nieuwe paradigma in de gezondheidszorg en het kan niet anders zijn in de tandheelkunde. Cariës management heeft zich ontwikkeld van boren en vullen tot een meer holistische aanpak die de preventie van ziekte en het behoud van de tandstructuur omvat. Dit kan worden bereikt door het juiste gebruik van gereedschappen en materialen die thans beschikbaar zijn ter bevordering van preventie, remineralisatie en minimale interventie bij het plaatsen en vervangen van restauraties. Zodra het risico van de cariës en detectie is bepaald, komt het tijdstip waarop de juiste beslissing de loop van de behandeling kan veranderen. In deze lezing worden belangrijke problemen besproken die verband houden met het gebruik van sealants en remineraliserende middelen, en nieuwe concepten voor cariës management. Tenslotte is er aandacht voor de huidige bewijzen over de effectiviteit van gedeeltelijke cariësverwijdering en de selectie van het meest geschikte restauratiemateriaal en -techniek, afhankelijk van het risico op de cariës en de progressie van cariës.

Minimale interventie technieken gerelateerd aan de kindertandheelkunde - Clarissa Bonifácio

Minimale interventie tandheelkunde combineert meer preventie met minder restauraties. Bij kindertandheelkunde zijn er enkele gevallen waar alleen preventie onvoldoende is en in andere gevallen hoeven zelfs gecaviteerde laesies niet te worden gerestaureerd. Bij het kiezen voor restauratie heeft de minimale interventietechniek de voorkeur niet alleen voor het behoud van tandstructuren, maar ook minder invasief en dus meer kindvriendelijk.
In deze lezing wordt het gebruik van glasionomeer besproken in de verschillende minimale interventietechnieken bij kindertandheelkunde, hun indicaties en wetenschappelijk bewijs.

Management van de ziekte cariës door middel van op glasionomeer gebaseerde bioactieve materialen - Matteo Basso

In de moderne restauratieve tandheelkunde, waar composiet als standaard staat voor esthetiek, kan de controle van cariës in sommige omstandigheden alleen worden verkregen door verschillende protocollen. Bijvoorbeeld zoals die met behulp van “biomimetische” of “bioactieve” materialen, die het gedrag van organische weefsels kunnen emuleren of in staat om met de levende weefsels te communiceren, zoals glasionomeercementen.
Er zijn veel versies van glasionomeercementen, maar slechts enkele daarvan zijn ideaal voor tandheelkundige restauraties, voor preprosthetische opbouw en voor volledig bevredigende esthetische resultaten. De hoge viscositeit glasionomeercementen (HV-GIC) van de afgelopen jaren hebben een belangrijke plek in de restauratieve tandheelkunde opgedaan. Talrijke studies hebben nu hun bioactieve eigenschap getoond, het kunnen reageren met de weefsels van de patiënt. Door hun mechanische eigenschappen, zijn ze een eerste keus voor posterieure restauratie. In de klasse I caviteiten, is de succesfrequentie van HV-GIC restauraties gelijk aan die van de beste composieten. In grotere caviteiten met 2 of meer oppervlakken kan de prestatie van een HV-GIC zeer hoog zijn.
Deze lezing zal de wetenschappelijke achtergrond bespreken waarbij HV-Glassionomeercementen worden gebruikt voor definitieve restauraties. De voordelen en nadelen in verschillende klinische situaties zullen worden besproken en indicaties voor het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk.