INSPIRATORS

Jo Frencken

Jo Frencken

Aan de Universiteit van Londen behaalde Jo Frencken een MSc-graad in Tandheelkundige Volksgezondheid (Dental Public Health) en hij promoveerde aan de universiteit Van Nijmegen. Daarna is hij 13 jaar werkzaam geweest als praktiserend tandarts, onderzoeker, universitair docent en beleidsmaker in drie Afrikaanse landen tussen 1977 en 1997. De Academie voor Internationale Tandheelkunde gaf hem in 1998-1999 de titel ‘International Tandarts-van-het-Jaar’ voor zijn internationale leiderschap in het tandheelkundige professie. Drie jaar werkte hij als epidemioloog / onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg (TNO). Zijn interesse richtte zich steeds meer op weefsebelsparende tandheelkunde, preventie en minimale interventietechnieken, met name de Atraumatic Restorative Treatment aanpak voor het behandelen van tandcariës, en cariës epidemiologie. Hij is gasthoogleraar aan de Universiteit van Wuhan, China en aan de universiteit van Cordoba, Argentinië en buitengewoon hoogleraar aan de Memonias University in Buenos Aires. Voor zijn pensioen in 2015 was Jo Frencken werkzaam als universitair hoofddocent in Weefselbesparende Tandheelkunde en Hoofd van de afdeling Internationale Mondgezondheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
De Universiteit van Cuyu in Mendoza, Argentinië, heeft hem in 2015 een doctoraat Honoris Causa toegekend. De regering van de Volksrepubliek China heeft hem de internationale prijs voor wetenschappelijke en technologische samenwerking van 2015 toegekend, de eerste tandarts die deze prestigieuze prijs ooit ontving. De Zweedse raad heeft hem de “Yngve Ericsson-prijs 2016” in Preventieve Odontologie toegekend en de IADR in 2017 de onderscheiding “eervolle wetenschapper H. Trendley Dean Memorabele” in Epidemiologie en volksgezondheid. In 2016 heeft de Nederlandse Tandartsenvereniging hem geëerd met een erelidmaatschap voor zijn diensten voor nationale en internationale mondgezondheidszorg.
Clarissa Bonifácio

Clarissa Bonifácio

Clarissa Bonifácio is universitair docent bij de afdeling CEP (Cariologie, Endodontologie, Pedodontologie) van ACTA. Zij verzorgt onderwijs aan zowel de opleiding Tandheelkunde (ACTA) als Mondzorgkunde (Hogeschool InHolland). Haar onderzoek richt zich op de preventie en behandeling van cariës bij jonge kinderen. Zij behaalde haar tandartsdiploma in 2004 aan de Universiteit van São Paulo, Brazilië. Ook in Brazilië heeft ze een opleiding tot tandarts-pededontoloog en een master in restauratieve tandheelkunde gevolgd. In 2012 promoveerde zij op het onderwerp ”The Art of proximal GIC restorations in primary teeth”. In 2014 is zij in Nederland erkend als tandarts-pedodontoloog en sindsdien werkt ze bij Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam.
Gert Stel

Gert Stel

Dr. Gert Stel (1962) studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar hij in 1986 afstudeerde. Tot de sluiting van de Groningse opleiding was hij daar werkzaam als docent op de afdeling kindertandheelkunde. In 1992 volgde zijn promotie aan de Bayerische Julius-Maximilians Universität in Würzburg (D). De tandheelkundige behandeling van bijzondere zorggroepen had en heeft zijn aandacht. Zo was hij onder meer voorzitter van de VBTGG en de NVvK. Na enkele jaren een verwijspraktijk te hebben gehad binnen Revalidatiecentrum Beatrixoord (Haren) was hij van 1998 tot september 2010 werkzaam bij het Radboud UMC te Nijmegen. Hij was daar verantwoordelijk voor het theoretisch en klinisch onderwijs in de kindertandheelkunde en tevens klinisch actief binnen zowel de verwijs(staf)praktijk kindertandheelkunde als het CBT van het Radboud UMC. Aansluitend was hij enkele jaren verbonden aan het UMC Groningen. Daarnaast was hij parttime werkzaam bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam. Ook was hij een groot aantal jaren lid van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten en van het Bestuur van het Ivoren Kruis. Momenteel is hij senior tandarts Bijzondere Zorggroepen en klinisch werkzaam als kindertandarts bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het Centrum voor Tandzorg in ‘s-Hertogenbosch. Verder verzorgt hij diverse voordrachten en presentaties en is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse vormen van vakinhoudelijk nascholingsonderwijs.
Marcio Vivan Cardoso

Marcio Vivan Cardoso

Dr. Marcio Vivan Cardoso is in 1997 afgestudeerd als tandarts aan de Universiteit van Sao Paulo, Brazilië. Bij dezelfde instelling behaalde hij in 2003 zijn Master of Sciences (MSc) en in 2007 zijn Doctor of Philosophy (PhD) diploma, beiden op het gebied van restauratieve tandheelkunde. Naast het opdoen van ervaring als tandarts in zowel de publieke als de private sector, is hij intensief betrokken geweest bij de academische vorming van studenten aan de universiteit van Sao Paulo en het onderwijzen van tandheelkundige chirurgen als docent en professor bij verschillende instellingen. Hierbij richtte hij zich altijd op tandheelkundige materialen, minimale interventie en esthetische tandheelkunde. Na zijn promotie werd hij aangesteld als postdoctorale onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven, België, waar hij onderzoek heeft gedaan op het gebied van biomaterialen. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in verschillende internationale peerreview tijdschriften. Hij is ook de auteur van hoofdstukken in boeken op het gebied van tandheelkundige materialen en werkt samen als recensent voor internationale peer-reviewed tijdschriften. Dr. Vivan Cardoso heeft onlangs samengewerkt met GC Europe als Professional Services Manager, werkzaam op het gebied van wetenschappelijke zaken, onderwijs en relaties met belangrijke opinieleiders. Tegenwoordig werkt hij bij klinische zaken op de afdeling Orale Gezondheidswetenschappen en Tandkliniek van de Katholieke Universiteit Leuven in België.
Matteo Basso

Matteo Basso

 
2000: Afgestudeerd in Tandheelkunde en Orale Prosthetische Rehabilitatie op de “Università degli Studi” in Milaan, Italië.
2006: PhD in “Innovatieve technieken in implantatentandheelkunde en orale rehabilitatie”.
2010: Specialisatie in Mondchirurgie (MSc).
In 2006 en 2007 is Matteo Basso werkzaam als hoofd van de afdeling Conservatieve Tandheelkunde aan de Universiteit van het IRCCS Galeazzi Orthopedisch Instituut in Milaan. Vanaf januari 2008 is hij hoofd van het innovatieve “Center of Minimal Invasive & Esthetic Oral Rehabilitation” op dezelfde universiteit en verantwoordelijk voor het bevorderen van nieuwe concepten en benaderingen voor protheses, cariësmanagement en het behoud van tandstructuren. Vanaf januari 2014 is hij tevens hoofdcoördinator van de afdeling Mondhygiëne in dezelfde tandheelkundige kliniek. Vanaf september 2015 is hij vice-decaan van de Universiteit van het IRCCS Galeazzi Orthopedisch Instituut in Milaan.
Adjunct-hoogleraar Tandheelkundige Ergonomie en Marketing voor de afstudeercursus in de tandheelkunde van de universiteit van Milaan van 2007 tot 2013. Vanaf 2013 Adjunct-hoogleraar Orale Preventie en Periodontologie voor de afstudeercursus in Mondhygiëne aan dezelfde universiteit. Bestuurslid van het Onderzoekscentrum Orale Gezondheid (CRSO) van de universiteit in Milaan, bevordering van onderzoeken naar nieuwe materialen en protocollen voor het behoud van de mondgezondheid. Lid van het Raadgevend Comité voor Minimale Interventiebehandeling (MI-TP) en van de Internationale Vereniging voor Tandheelkundig onderzoek (IADR) vanaf 2007.